1

انتخاب سرور

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$15.00 USD / ماهانه

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$20.00 USD / ماهانه
Storage
30GB RAM

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$24.50 USD / ماهانه
Storage
50GB RAM

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$30.00 USD / ماهانه
2

رم

3
3

هسته سی پی یو

3
4

هارد

50
5

نوع هارد

6

سیستم عامل

7

کنترل پنل

8

هاست نيم

9

کد تخفیف

10

انتخاب روش پرداخت

پرداخت آنلاین بانک ملت
11

اطلاعات مشتری

12

یادداشت / اطلاعات تکمیلی

14

خلاصه

$ 24.50