1

انتخاب سرور

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$15.00 USD / ماهانه

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$20.00 USD / ماهانه
Storage
30GB RAM

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$24.50 USD / ماهانه
Storage
50GB RAM

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$30.00 USD / ماهانه
2

رم

4
3

هسته سی پی یو

4
4

هارد

100
5

نوع هارد

6

سیستم عامل

7

کنترل پنل

8

Subproducts

9

هاست نيم

10

کد تخفیف

11

انتخاب روش پرداخت

پرداخت آنلاین بانک ملت
12

اطلاعات مشتری

13

یادداشت / اطلاعات تکمیلی

15

خلاصه

$ 30.00