پول

پلن خود را انتخاب کنید

 • Intel Xeon E3-1245v5 (4x3.5GHz)
  • 32 رم
  • 1x800GB SSD میزان فضا
  • 10TB پهنای باند
  • 5 آی پی
  $149.00 USD

  اطلاعات پلن

   سفارش دهید
  • Intel Xeon E3-1270v3 (4x3.5GHz)
   • 32 رم
   • 2x1TB RAID-1 میزان فضا
   • 10TB پهنای باند
   • 5 آی پی
   $179.00 USD

   اطلاعات پلن

    سفارش دهید
   • Intel Xeon E3-1270v5 (4x3.6GHz)
    • 32 رم
    • 2x1TB RAID-1 میزان فضا
    • 10TB پهنای باند
    • 5 آی پی
    $184.00 USD

    اطلاعات پلن

     سفارش دهید
    • Intel Dual Xeon E5-2620v3 (12x2.4GHz)
     • 32 رم
     • 2x1TB RAID-1 میزان فضا
     • 10TB پهنای باند
     • 5 آی پی
     $259.00 USD

     اطلاعات پلن

      سفارش دهید
     • Intel Dual Xeon E5-2620v3 (12x2.4GHz)
      • 64 رم
      • 2x1TB RAID-1 میزان فضا
      • 10TB پهنای باند
      • 13 آی پی
      $369.00 USD

      اطلاعات پلن

       سفارش دهید
      • Intel Dual Xeon E5-2690v3 (24x2.6GHz)
       • 64 رم
       • 2x1TB RAID-1 میزان فضا
       • 10TB پهنای باند
       • 13 آی پی
       $599.00 USD

       اطلاعات پلن

        سفارش دهید
       • Intel Dual Xeon E5-2697v3 (28x2.6GHz)
        • 64 رم
        • 2x1TB RAID-1 میزان فضا
        • 10TB پهنای باند
        • 13 آی پی
        $799.00 USD

        اطلاعات پلن

         سفارش دهید
        • Dual Xeon E5-2620v3 (12x2.4GHz)
         • 32 رم
         • 12x4TB RAID-6 میزان فضا
         • 10TB پهنای باند
         • 5 آی پی
         $769.00 USD

         اطلاعات پلن

          سفارش دهید
         • Dual Xeon Silver 4110 (16x2.1GHz)
          • 16 رم
          • 2x1TB RAID-1 میزان فضا
          • 10TB پهنای باند
          • 5 آی پی
          $229.00 USD

          اطلاعات پلن

           سفارش دهید