1

انتخاب سرور

Intel Core i5 4570 (4x3.2GHz)

$69,00 USD / ماهانه
رم
16GB
مقدار فضا
1x1TB
پهنای باند
10000GB
آی پی
5

Dual Xeon E5-2620 (12x2GHz)

$199,00 USD / ماهانه
رم
32GB
مقدار فضا
2x1TB RAID-1
پهنای باند
10000GB
آی پی
13

Xeon 1230 or better (4x3.2GHz)

$74,00 USD / ماهانه
رم
32GB
مقدار فضا
1x1TB
پهنای باند
10000GB
آی پی
5
2

رم

3

هارد دیسک 1

4

هارد دیسک 2

5

هارد دیسک 3

6

RAID

7

سیستم عامل

8

کنترل پنل

9

آی پی اضافه ( توجیه لازم است)

10

IPv6

11

سرعت پورت

12

پهنای باند

13

مدیریت از راه دور

Lantronix Spider KVM-IP ( $30,00 USD ماهانه )
14

امنیت

Dedicated Watchguard Firebox XTM 330 ( $99,00 USD ماهانه )
Dedicated Watchguard Firebox XTM 510 ( $150,00 USD ماهانه )
Dedicated Watchguard Firebox XTM 530 ( $350,00 USD ماهانه )
Dedicated Watchguard Firebox XTM 830 ( $999,00 USD ماهانه )
Hardware firewall protection ( $30,00 USD ماهانه )
McAfee Endpoint Protection Advanced Suite ( $15,00 USD ماهانه )
15

مدیریت سرور

مدیریت کامل سرور ( $99,00 USD ماهانه )
مدیریت بک آپ ( $15,00 USD ماهانه )
پشتیبانی امنیتی سرور ( $40,00 USD ماهانه )
مدیریت فنی سرور ( انتقال اکانت ها از سرور دیگر) ( $35,00 USD ماهانه )
16

Addons

17

کد تخفیف

18

انتخاب روش پرداخت

پرداخت آنلاین بانک ملت
19

اطلاعات مشتری

20

یادداشت / اطلاعات تکمیلی

22

خلاصه

$ 75,90