1

انتخاب سرور

Intel Core i5 4570 (4x3.2GHz)

$69,00 USD / ماهانه
رم
16GB
مقدار فضا
1x1TB
پهنای باند
10000GB
آی پی
5

Xeon 1230 or better (4x3.2GHz)

$74,00 USD / ماهانه
رم
32GB
مقدار فضا
1x1TB
پهنای باند
10000GB
آی پی
5

Intel Xeon E3-1245v5 (4x3.5GHz)

$89,00 USD / ماهانه
رم
16GB
مقدار فضا
1x1TB
پهنای باند
10000GB
آی پی
5

Intel Xeon E3-1245v5 (4x3.5GHz)

$149,00 USD / ماهانه
رم
32GB
مقدار فضا
1x1TB
پهنای باند
1x800GB SSD
آی پی
5
2

رم

3

هارد دیسک 1

4

هارد دیسک 2

5

هارد دیسک 3

6

RAID

7

سیستم عامل

8

آی پی اضافه ( توجیه لازم است)

9

IPv6

10

سرعت پورت

11

پهنای باند

12

مدیریت از راه دور

Lantronix Spider KVM-IP ( $30,00 USD ماهانه )
13

افزونه ها

14

استفاده از کد تبلیغاتی.

Total Due Today:

$29,90 USD