پول

پلن خود را انتخاب کنید

 • Intel Core i5 4570 (4x3.2GHz)
  • 16GB رم
  • 1x1TB مقدار فضا
  • 10000GB پهنای باند
  • 5 آی پی
  $74.00 USD

  اطلاعات پلن

   سفارش دهید
  • Dual Xeon E5-2620 (12x2GHz)
   • 32GB رم
   • 1x300GB SAS مقدار فضا
   • 10000GB پهنای باند
   • 5 آی پی
   $100.00 USD

   اطلاعات پلن

    سفارش دهید
   • Xeon 1230 or better (4x3.2GHz)
    • 32GB رم
    • 1x1TB مقدار فضا
    • 10000GB پهنای باند
    • 5 آی پی
    $74.00 USD

    اطلاعات پلن

     سفارش دهید
    • Intel Dual Xeon E5504 (8x2GHz)
     • 16GB رم
     • 2x250GB RAID-1 مقدار فضا
     • 10000GB پهنای باند
     • 5 آی پی
     $99.00 USD

     اطلاعات پلن

      سفارش دهید
     • Intel Dual Xeon E5520 (8x2.26GHz)
      • 24GB رم
      • 2x1TB RAID-1 مقدار فضا
      • 10000GB پهنای باند
      • 5 آی پی
      $129.00 USD

      اطلاعات پلن

       سفارش دهید
      • Intel Dual Xeon E5620 (8x2.4GHz)
       • 24GB رم
       • 2x1TB RAID-1 مقدار فضا
       • 10000GB پهنای باند
       • 13 آی پی
       $139.00 USD

       اطلاعات پلن

        سفارش دهید