پول

Select your plan

 • H8-W1
  • 50MB مقدار فضا
  • 5GB پهنای باند ماهیانه
  • Yes PHP , MYSQL
  • Plesk کنترل پنل
  • 24/7/365 پشتیبانی
  $10,00 USD

  Plan info

   شفارش دهيد!
  • H8-W2
   • 100MB مقدار فضا
   • 7GB پهنای باند ماهیانه
   • Yes PHP , MYSQL
   • Plesk کنترل پنل
   • 24/7/365 پشتیبانی
   $11,00 USD

   Plan info

    شفارش دهيد!
   • H8-W3
    • 200MB مقدار فضا
    • 15GB پهنای باند ماهیانه
    • Yes PHP , MYSQL
    • Plesk کنترل پنل
    • 24/7/365 پشتیبانی
    $20,00 USD

    Plan info

     شفارش دهيد!
    • H8-W4
     • 500MB مقدار فضا
     • 30GB پهنای باند ماهیانه
     • Yes PHP , MYSQL
     • Plesk کنترل پنل
     • 24/7/365 پشتیبانی
     $49,00 USD

     Plan info

      شفارش دهيد!
     • H8-W5
      • 1GB مقدار فضا
      • 50GB پهنای باند ماهیانه
      • Yes PHP , MYSQL
      • Plesk کنترل پنل
      • 24/7/365 پشتیبانی
      $56,00 USD

      Plan info

       شفارش دهيد!
      • H8-W6
       • 3GB مقدار فضا
       • 70GB پهنای باند ماهیانه
       • Yes PHP , MYSQL
       • Plesk کنترل پنل
       • 24/7/365 پشتیبانی
       $75,00 USD

       Plan info

        شفارش دهيد!
       • H8-W7
        • 5GB مقدار فضا
        • 100GB پهنای باند ماهیانه
        • Yes PHP , MYSQL
        • Plesk کنترل پنل
        • 24/7/365 پشتیبانی
        $92,00 USD

        Plan info

         شفارش دهيد!