چگونه میتوانم از پشتیبانی استفاده کنم ؟

همه ی پشتیبانی های تیکت از طریق پرتال گراند دریافت میشود و ما تضمین میکنیم که به تیکت شما در کمتر از 3 ساعت پاسخ دهیم