آیا من سرور خود را میتوانیم از راه دور ریستارت کنم ؟

بله ، اکثر سرور های ما قابلیت ریستارت از راه دور را دارد